Förskolan Regnbågen – Våra traditioner

Idag är det Lucia! I ”Förskolan Regnbågen – Våra traditioner” lussar barnen för föräldrarna. Ali tycker det är lite underligt att pojkar också ska ha vita klänningar och att några klär ut sig till en kaka…

 

Featured image

Annonser

Förskolan Regnbågen

Ett par år efter att Svenska lekande lätt kommit ut skrev jag bilderboksserien Förskolan Regnbågen. Där följs 8 barn med olika personligheter och intressen med olika språkliga bakgrunder:

”Lukas är adopterad från Kina. Vet du vad adopterad betyder? Fatima är född i Afrika och har inte bott i Sverige så länge. Sara och Diego är födda i Sverige. Maryam kom till Sverige när hon var baby. Var är du född? Var kommer dina föräldrar ifrån?”

Ur Förskolan Regnbågen Anna och barnen

Bloggaren ”Bookis” har recenserat böckerna på sin blogg, vilket även Anna Kaya, som undervisar nyanlända elever, gjort.

Alla böckerna har en ramberättelse, som kombineras med diverse övningar där barnen måste fundera. Barnens passiva och aktiva ordförråd övas. Övningarna är tänkta att utmana barnen lite och öva på att se samband och kombinera. Övningarna anpassas främst efter vilka ord som även används i ramberättelserna. Dessa har i sin tur anpassats efter Förskoleförordningen. Stor vikt har lagts på genusmedvetenhet.

Unikt med bilderboksserien är att flera frågor riktas direkt till barnet, som kan välja att svara utförligt eller med enstaka ord. Bilderna hjälper barn med begränsat ordförråd på traven. Detta gör att bilderboksserien lämpar sig för alla yngre barn vars ordförråd och talvana kan övas: barn med svenska som modersmål tycker det är lika roligt att besvara frågorna, som barn med funktionsnedsättningar. Svaren kan bli väldigt olika långa och detaljerade, helt beroende på hur mycket barnet kan och vill berätta.