Öva språkljud

Olika språk har olika ljud. Du kanske har elever, som har svårt för att höra eller återskapa vissa ljud? Ibland kan en språklig bedömning behövas. Då kanske Språkens Hus kan vara till hjälp:

Språkens Hus vid Skånes universitetssjukhus i Malmö riktar sig till flerspråkiga barn med språkstörning och därmed till föräldrar, barnavårdscentraler, logopedmottagningar samt en- och flerspråkig personal i förskolor och skolor i hela landet.

Ibland räcker det dock med att eleven övar lite olika språkljud. Denna sida har ett antal appar, som är utvecklad till olika talövningar.

På tal om att höra olika ljud: Detta klipp är rätt underhållande och gav mig en liten tankeställare! När kan jag lita på synen och när på hörseln?

Annonser

Världsautismdagen

Idag är det världsautismdagen. Förenta Nationerna införde denna dag för att främja rättigheterna och välmående för personer med funktionshinder. Om du vill veta mer om austism kan du titta här.

Du kanske undrar varför jag skriver om autism på en sida om språkfrämjande? En mycket legitim fråga! Jag har jobbat en hel del med autister – vissa av dem kunde knappt säga ett ord, andra kunde visserligen prata bra, men hade änd svårt att först omvärlden. Nyanlända förskolebarn och elever kan prata på sitt modersmål (förutsatt att de inte är så traumatiserade att de tappat språket!), men ännu inte på svenska. De kommer ofta från kulturer, som skiljer sig från den svenska och kan därför ha svårigheter med att förstå sin omgivning och vad som förväntas av dem. I dessa situationer kan tekniker, som används med autister vara till stor hjälp! I min bok ”Svenska lekande lätt” lät jag mig inspireras av TEACCH, som är en tydliggörande pedagogik. Beroende på hur trygg den nyanlända är (både i sig själv och på förskolan/skolan) kan denna teknik hjälpa både pedagoger och barnen. En del av teknikerna är relativt lätta att omsätta, t.ex. övningen ”Vad händer idag?” (Svenska lekande lätt sidan 69) genom att ta hjälp av bilder både på rum och aktiviteter.

Vad förskollärare vet och andra tyvärr lätt glömmer bort, är hur mycket barnen lär sig genom leken. Detta klipp kanske kan vara lite inspiration för ditt arbete? Visserligen är klippet om hur autister lär sig genom lek, men med lite fantasi kan det även omsättas till arbetet med språkfrämjning. Hör gärna av dig om dina egna erfarenheter!