Boktips för högstadielärare

I min bokhylla står två böcker av författaren Jitka Jensen, som jag varmt kan rekommendera! Av bekvämlighetsskäl kopierar jag helt enkelt beskrivningarna av böckerna:

Kreativt andraspråk på högstadiet

Denna bok vänder sig till dig som undervisar i Svenska som andraspråk på högstadiet. Här diskuteras språkutvecklingen, hur språkanvändningen kan stimuleras och olika svårigheter förknippade med andraspråkselever. Författaren, som själv undervisar i Svenska som andraspråk, delar med sig av tips och erfarenheter och boken innehåller mängder av övningar, lämpliga att använda i undervisningen.
Till boken hör en cd-skiva med färdiga uppgifter, instruktioner, teman och mallar för att kunna arbeta tematiskt och med att göra tidningar i undervisningen. Kreativt andraspråk på högstadiet bygger på ett projekt som belönades med Spira-pris och blev valt till ett av EU:s Omega-projekt.
Bokens författare, Jitka Jensen, undervisar i Svenska som andraspråk och har tidigare bland annat arbetat som utbildare i yrkessvenska för vuxna invandrare samt varit ansvarig för språkbedömning av vuxna invandrare.

Boken om Adnan

Elevbok med digital del – Andraspråkstexter på enkel svenska för skolår 7 – 9 eller sfi

Boken om Adnan och hans familj tar på ett enkelt språk upp det som händer i skolan. Vi följer Adnan under ett år på högstadiet och får ta del av både svårigheter och roliga saker som händer i hans och familjens liv.

Boken är inte tänkt att läsas från början till slut utan kapitlen kan läsas i valfri ordning. Eleverna kan läsa ett kapitel när behov uppstår, ställa frågor, förklara och diskutera utifrån sina tidigare erfarenheter.

Annonser

Pluggkoden

En massa bra tips för att underlätta inlärning!

Fredrik Sandström

Skolans alla elever har sett Pluggkoden (UR) med några veckors mellanrum. De fyra programmen handlar om hur både elever och lärare kan använda smarta strategier för att lära sig, minnas och fokusera. Eleverna har tillsammans diskuterat, sammanfattat innehållet och jämfört med egna erfarenheter. Elevernas tankar har vi lärare sammanställt i fyra posters, en för varje avsnitt. Dessa ska efter revidering hängas upp i alla klassrum. Ett stöd för både elever och lärare. Här är våra utkast:

1234

Länk till bilderna finns här (om du vill ladda ned dem till ditt konto i Canva och redigera)

View original post

Reading Readiness Has To Do With The Body

en mycket spännande artikel om läsinlärning och sambandet med den fysiska utvecklingen!

Laura Grace Weldon

reading readiness, kids sit too much, Sitting down. (public domain by Jusben)

Today’s kids sit more than ever. Babies spend hours confined in car seats and carriers rather than crawling, toddling, or being carried. As they get older their days are often heavily scheduled between educational activities and organized events. Children have 25 percent less time for free play than they did a generation ago, and that’s before factoring in distractions like TV or video games.

Left to their own devices, children move. They hold hands and whirl in a circle till they fall down laughing. They beg to take part in interesting tasks with adults. They want to face challenges and try again after making mistakes. They climb, dig, and run. When they’re tired they like to be rocked or snuggled. Stifling these full body needs actually impairs their ability to learn.

Sensory experience and fun. (CC by 2.0 Micah Sittig)

We…

View original post 776 fler ord

Språkresan

Kommer ni ihåg dokumentären Klass 9A, där bl.a. Stavros Louca kallades in för att förbättra elevernas resultat på en skola i Malmö? Stavros Louca kom till Sverige som flykting från Cypern 1974. Som mattelärare i en skola i Rinkeby lyckas han få sina elever till att prestera bäst i Sverige!!

I programmet Språkresan handlar första delen om Stavros Louca – om hans tankar kring språk och identitet, om att ångra att han inte talade grekiska konsekvent med sina barn och hur viktigt hemspråket är för den personliga utvecklingen! Han berättar känslosamt om sorgen att inte kunna åka hem till Cypern och hur svårt det är att sätta ord på minnen och upplevelser.

Programmet handlar om hur viktigt språket är för att skapa en identitet. Vad händer med identiteten när man lär sig ett nytt språk? Vem blir man, när man inte har ord för att uttrycka det man vill säga? (Jag har skrivt en artikel på tyska om detta och skriver även om det i Svenska lekande lätt.)

Författaren Theodor Kallifatides skriver att han med tiden blir en främling i sitt gamla hemland, men alltid bär med sig tillräckligt för att förbli en främling i det nya landet, samtidigt som detta är en möjlighet att skapa sig själv på nytt. Jag tror att detta är en bild, som många som lämnat sitt hemland känner igen sig i och som hos en del även kan medföra en stor sorg, framförallt hos personer, som inte lämnat sitt hemland frivilligt.

Filmen väcker många tankar och känslor. Jag ser fram emot att se de andra avsnitten!