Greppa språket!

”Greppa språket -Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet” har getts ut av skolverket. Såhär står det i förordet:
Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv
som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller
samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan
elever och lärare. Frågor som vilka arbetssätt som kan
stärka de flerspråkiga elevernas dubbla inlärningsproces-
ser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att bättre
möta flerspråkiga elever tas upp i boken.
En viktig utgångspunkt i översikten är att flerspråkig-
het är en tillgång både för individen och för samhället och
att flerspråkighet i sig inte är ett problem för inlärning.
Författarna är dels forskaren Gun Hägerfelth, dels ett flertal medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Boken kan antingen laddas ner som pdf eller beställas för 30 kr + porto.
Jag önskar mycket nöje vid läsningen!
Annonser

Svenska som andraspråk

Jag misstänker att de flesta känner till följande sida på http://www.skolverket.se? Där finns en hel del idéer och stöd för att utveckla undervisningen i svenska som andraspråk.

Kolla in de språkutvecklande arbetssätten, ta del av forskning och pricka av checklistan för ett språkutvecklande arbetsområde.

 

Pedagogiskt ledarskap

Som chef för skolkuratorer (i Österrike) läser jag en mängd böcker om ledarskap. En av mina favoriter är Ken Blanchard, som skrivit en del böcker, som är väldigt lätta att ta till sig och omsätta. På svenska finns bl.a.

Självledarskapet och en-minuts-chefen : bli mer effektiv med hjälp av magin i självledarskap

 

och

Fina Fisken! : Kraften I Goda Relationer

 

Den senare handlar om glädje och trivsel på jobbet.

Nu senast har jag läst ”Leadership and the one minute manager” av Ken Blanchard, Patricia Zigarmi och Drea Zigarmi, som jag varmt kan rekommendera! (Jag har tyvärr inte hittat den på svenska.) Jag är väldigt nyfiken på ”Pedagogiskt ledarskap: Om att skapa goda relationer i klassrummet” av Elsebeth Jensen och Ole Løw, som bl.a. betonar maktpositionen de vuxna har i förhållande till dem de undervisar, vilket gör att lärare bör utöva sitt pedagogiska ledarskap med omsorg och eftertanke.

 I ”Leadership an the one minute manager” beskrivs olika ledarstilar och vikten av att anpassa dessa utifrån situationer och behov. Den optimala enda ledarstilen finns inte – varken vi eller barnen är ju robotar utan människor med individuella kompetenser och behov. I olika situationer behövs således olika ledarstilar. Essentiellt är att hjälpa eleverna till personliga framgångar. Ibland är det viktig att klart och tydligt förklara vad som ska göras hur och när. Andra gånger handlar ledarskap om att stärka motivationen och självförtroendet eller kanske tydliggöra målen och gemensamt med eleven fundera på hur dessa mål kan uppfyllas.
Det är en viktig och spännande uppgift att få följa eleverna på sin väg mot kunskap. Ett tydligt och flexibelt ledarskap kan underlätta inlärningsprocessen.