Språkkunskaper är viktiga för svensk handel!

Det finns ca 200 länder i världen. Antalet språk i världen är betydligt högre: Beroende på hur språk definieras varierar antalet språk från 3 000 till 8 000. Man behöver inte vara ett mattegeni för att komma fram till att de flesta människorna i världen talar flera språk.

I den svenska (för)skolan är det viktigt att tänka på att även om Sverige till stor del är enspråkigt, lever vi i en mångkulturell värld. I en mångkulturell (för)skola finns en enorm språkpotential med unga kulturexperter! Om vi tar vara på denna expertis, kan Sverige i framtiden (bland andra fördelar som merspråkighet medför!) ha stora ekonomiska fördelar i konkurrensen på världsmarknaden. Här är en filmsnutt (på engelska) som illustrerar situationen.

Annonser

Forskare vill att fler ska vara flerspråkiga!

Även forskare vid Lunds Universitet har kommit fram till att flerspråkighet har många kognitiva fördelar. Forskaren Anna Flyman Mattsson tycker att flerspråkigheten är det allra viktigaste, inte debatten kring om modersmålet eller svenskan ska främjas. Då det finns så många fördelar med flerspråkighet, skulle hon önska att debatten istället skulle handla om hur alla kan bli flerspråkiga! Här kan du se en kort intervju med henne.

Anna Flyman Mattsson nämner att det tycks finnas en rädsla för att svenskan ska försvinna. Svenskan har alltid haft inflytande från andra språk. Alla språk utvecklas och förändras för att täcka talarnas behov. Nästa bloggbidrag kommer att handla om språks utveckling!