Semla, fastlagsbulle eller fettisdagsbulle

Kärt barn har många namn! Oavsett vad vi kallar den för, så är den god! Barnen på förskolan Regnbågen gillar semlor!

 

Annonser

Musik som främjande språkinlärningsfaktor!

Sverige har en lång historia vad gäller att genom olika utbildningsinsatser stärka individens möjligheter att påverka sina egna livsvillkor oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Denna folkbildningstanke utvecklades till att även inbegripa att lära sig spela ett instrument eller förbättra sångkunskaperna: Den kommunala musikskolan var född!

Den kommunala musikskolan startade så tidigt som på 1940-talet. Det skulle dock dröja fram till 1960-talet innan en kraftig tillväxt skedde och den blev etablerad.

Trots att Sverige är ett relativit litet land är det ett framstående musikexportland. Musikskolan tros vara en stor anledning till detta.

Så vad har nu kommunala musikskolan med språk att göra?

Musikundervisning har många fördelar för hjärnans utveckling, framförallt för utsatta barn. (Barn från socioekonomiska svaga familjer bearbetar ljud sämre, delvis p.g.a. att de i viss utsträckning växer upp med mer oljud och ofta i en språklig torftig miljö, där de inte hör tillräckligt svåra och komplexa meningar och ord.)

Forskning publicerat i Journal of Neuroscience pekar på att kommunala musikprogram bokstavligen kan omforma ett barns hjärna på ett sätt som förbättrar ljudbearbetning. Två års deltagande i musikprojektet Harmony Project gjorde att eleverna utvecklade en förmåga att skilja på stavelser som låter nästan likadant, vilket är en färdighet som starkt kopplas till läskunnighet. (Ett år räckte dock inte!) Barn som aktivt deltog i musikundervisning visade större förbättringar även vad gäller läsning och ordförståelse än barn, som inte deltagit aktivt i musikundervisningen.

När jag tänker tillbaka på blockflöjtsundervisningen i trean (som för en person med absolut gehör måste varit en extremt smärtsam upplevelse), kan jag bara hoppas att denna upplevelse också hade någon fördel… ; )

Språks utveckling

TED är alltid en hit! Förra gången nämnde jag att detta bloggbidraget ska handla om språks utveckling. Här är en kort animerad film (på engelska) om hur språk utvecklas utifrån var man bor, vad man äter och vilka faktorer spelar en viktig roll för att fastställa om språk är besläktade. Filmen är en liten guldklimp för linguister och språkintresserade!