Stöd

Denna sida kommer att uppdateras snart. Om du har förslag på sidor eller material, som passar till denna sida: skicka till sandra.jensen@gmx.net

Praktiska tips

Bildstöd som kan underlätta i kommunikationen med människor på flykt.

Checklista för en jämställs förskola

Checklista för språkutvecklande arbetssätt

Elevspel för att lära sig läsa och skriva på svenska

Mottagning av nyanlända barn i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt

Publikationer

Flerspråkighet som resurs

Hitta språket för föräldrar till barn 0-5 år

Lilla Genushäftet

 

Möta barn på flykt – en handbok för alla

Diverse

Growing minds

Kunskap, forskning och verktyg för att bygga självkänsla.

Mångkulturellt centrum

Forskning, publikationer, mångkulturell almanacka, specialbibliotek med inriktning på migration, etnicitet, integration, kulturmöten, främlingsfientlighet, rasism och kulturell mångfald

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Erbjuder bl.a. kompetensutveckling för skolor och förskolor. Publikationer och forskning.

Resurssida

Tips om böcker, filmer och organisationer kring mångfald

Skolverket

Info bl.a. om nyanlända, flerspråkiga elever och pedagogik. Många publikationer.

Unicef

UR Skola

Snabbstart i svenska för nyanlända, genrepedagogik, filmer om språkutveckling etc.

Annonser