Barn som uppför sig illa

Ibland upplever vi vuxna att barn uppför sig illa, trots att anledningen egentligen är att vi inte tagit hänsyn till deras behov. Här är en fantastisk artikel, som förklarar barnens behov och hur vi kan hjälpa barnen.

Annonser