Collective Evolution – Where Do We Invade Next?

Michael Moore har gjort en del kontroversa filmer (Stupid white men, Sicko och Fahrenheit 9/11). I Collective Evolution – Where Do We Invade Next? åker han till Finland och tar sig en titt på utbildningssystemet. Lärarna försöker lära barnen att vara lyckliga och respektera varandra. Det är viktigt att hjärnan får pauser och att barnen har tid att leka. Ändå är det utbildningssystemet blad de bästa i världen!

Ett lite längre klipp (8 minuter) hittade jag på facebook. Titta och fundera. Hur har våra elever det?

Annonser

Skolverkets råd för arbetet med nyanlända

På skolverkets hemsida finns bl.a. Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever  med en broschyr kan laddas ned som pdf. Där finns även material för hur nyanlända elevers kunskaper kan kartläggas. Sist, men inte minst, vill jag hänvisa till inspirationsmaterial om hur en del kommuner i Sverige tar hand om sina nyanlända.